Španělská korida

Jestliže máte ve svém kalendáři napsáno „Španělsko dovolená“, pak vám zcela jistě přijde vhod několik základních informací o této zemi.

Španělsko je země, rozkládající se na většině území Pyrenejského poloostrova. Rozlohou se Španělsko řadí na třetí místo v Evropě. Na severovýchodě hraničí Španělsko s Andorrou a Francií, na jihu s Gibraltarem západ tvoří hranice s Portugalskem. Španělsku taktéž náleží Kanárské ostrovy.

Reklama:

Pobřeží Španělska není příliš členité. Tato země na západě sousedí s Portugalskem a na severovýchodě s Francií a Andorrou. Ve vnitrozemí Španělska byste nalezli suchou a pustou náhorní plosinu, rozdělenou Kastilijským pohořím na dvě části.

Ve Španělsku vládne kontinentální podnebí. Jsou zde poměrně vysoké teplotní rozdíly mezi létem a zimou.

Co se týká ekonomiky, řadí se Španělsko mezi průmyslové země, takže většinu HDP pokrývá zisk právě z tohoto výrobního odvětví. Ve Španělsku se nachází bohatá ložiska železné rudy, která se těží převážně na jihu této země. Za největší průmyslové město se zde považuje Barcelona, ve které je nejvíce zastoupen průmysl strojírenský a textilní. Je zde poměrně rozvinutý i potravinářský průmysl, a to hlavně co se týče výroby olivového oleje, která je zde největší na celém světě. Nejdůležitější složkou Španělského průmyslu je zemědělství, rybolov a chov dobytka. Zemědělská půda zde tvoří 35%, stejně jako louky a pastviny, pouze 1 % pak sady. Většina zemědělské půdy patří šlechtě a církvi. Jako hlavní plodiny jsou zde kukuřice, pšenice a ječmen, také vinná réva olivy a různé jižní ovoce, jako jsou mandarinky, pomeranče, mandle a citróny.

Pokud by vás vaše Španělsko dovolená dovedla na jihovýchod této země, našli byste zde háj palmy datlové (datlovníku) – jediné místo pro pěstování této plodiny v Evropě.

Přinesli jsme vám několikero základních informací o Španělsku. Nyní už jen zbývá popřát vám pěkné Španělsko počasí.